Povestea Upside Down începe cu o călătorie în India şi un concept de upcycling inspirat din obiceiurile şi modelele de acolo. Ideea implementată ulterior şi pe piaţa din România, constă în transformarea produselor care îşi încheie ciclul de viaţă în mediul urban în produse noi, adăugându-li- se în acest fel valoare. Două ingrediente sunt esenţiale în reţeta Upside Down: creativitatea şi faptul că orice deşeu poate fi o resursă şi prin urmare valorificat ca atare. Reciclarea creativă începe de la stadiul obţinerii materialelor, urmat de curăţarea şi dezinfectarea cu produse profesionale destinte acestui proces, tăierea – realizată manual, astfel încât produsele să fie unice şi nu în ultimul rând, transformarea lor în produsul finit.
Mai mult decât un mic şi curajos business, ne propunem să fim un model în ceea ce priveşte shopping-ul şi alegerile responsabile şi sustenabile. Gândim outside the box, încurajăm această filosofie de viaţă şi o adaptăm în tot ceea ce facem, de la produs la comunicare şi cele mai mici detalii.
 
The story of Upside Down begins with a trip in India and an upcycling concept inspired by the Indians habbits and models. The idea was implemented after that in Romania and it consists in transforming products that end their life cycle in the urban environment in new products with a higher value.
Two ingredients are essential in Upside Down’s recipe: creativity and the fact that any waste can be a resource. The creative recycling begins with us obtaining the materials, then we clean and disinfect them with professional products. The others stages of the process are the manual cutting and the transformation into the final products. More than a small and courageous business, we aim to be a model regarding shopping and responsible and sustainable decissions. We think outside the box and encourage this philosophy of life and we adapt it all the things that we do: from product to communication and the smallest details.